Bøn og fordybelse med eksisterende kunst

Fordybelse i en bibeltekst kan også ske med et kunstværk som supplement.

Denne hjemmeside har fokus på selv at lave bibelstreger og derigennem fordybe sig i bibeltekster. Men der findes også fordybelsesformer, hvor man bruger et eksisterende kunstværk til fordybelsen. Det kaldes af nogen for en billedmeditation. Ordet meditation kan for nogen virke lidt fremmed i en kristen kontekst, men ”oprindelig henviser begrebet til en indre fordybelse, hvorunder et problem gennemtænkes metodisk og koncentreret.”  (fra denstoredanske.dk).

Jesus brugte sproglige billeder i form af lignelser og metaforik til at forklare og uddybe. Så med en billedmeditation fortsætter du i det spor og hjælper din indre fordybelse på vej med hjælp fra et billede.

Billedmeditation kan man sige er det omvendte af bibelstreger for med bibelmeditationen trækker du på et eksisterende værk – men min erfaringer er, at det kan være til berigelse for fordybelsen med bibelstreger, da brugen af andres værker supplerer dit eget billedsprog.

Målet er at fordybe din relation til den treenige Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

En vejledning i billedmeditation/bøn med et billede

Brug et par minutter på at finde ro, og bed gerne en kort bøn om hjælp til at være nærværende, invitér Gud ind i dine tanker og bed om hans vejledning i den kommende stund.

 1. Læs evt. den tekst som knytter sig til billedet – eller brug billedet og hukommelsen om den beretning, som den knytter sig til.
 2. Når du fordyber dig gennem en billedmeditation, så er indlevelse vigtigt. Man skulle tro at man kun skal bruge synssansen, da det er et billede, men du fremmer indlevelsen ved at forestille dig hvordan det ser ud, hvordan det lyder, hvordan det føles, hvordan det lugter og hvordan det smager i din fantasi.
  * Hvad lægger du særligt mærke til, når du ser på billedet første gang?
  * Er der et særligt sted i billedet dine øjne søger hen?
  * Er billedet statisk eller det i bevægelse?
  * Levendegørelsen kan du fremme ved at overveje hvem eller hvor du er i motivet. F.eks. ved at placere dig som de enkelte personer i billedet – er der nogen du synes det er behageligere at være end andre? Er der nogen i billedet du kan identificere dig med?
  * Kan du lide billedet? Hvorfor og hvorfor ikke? Giv ikke slip på billedet bare fordi du i første omgang ikke kan lide det. Fordyb dig i hvorfor du ikke kan lide det.
  * Hvis billedet har relation til en specifik beretning eller tekst giver billedet så et nyt perspektiv på beretningen?
  * Du kan evt. prøve at finde et ord eller to, som beskriver hvad billedet gør ved dig.
 3. Nedenstående spørgsmål kan hjælpe dig på vej i fordybelsen:
 4. Bliv i det der på en særlig måde bliver levende for dig. Det er ikke nødvendigvis dét du oplever behageligt – det kan også være det som virker forstyrrende.
 5. Siger Gud noget til dig gennem billedet? Del det med Jesus i bøn. Tal og lyt. Del ærligt hvad du tænker på. Hvad siger Jesus til dig? Hvordan er hans kærlige blik på/i situationen?
 6. Tak for stunden og bed evt. en velsignelsesbøn: Velsign mig, Gud Fader. Velsign mig, Gud Søn. Velsign mig, Gud Helligånd.
 7. Slut af med spørge dig selv: Hvad er det vigtigste jeg vil tage med mig fra denne stund?

Bagefter kan du evt. bruge nogle minutter til at notere de tanker, du har fået, og hvad der særlig har berørt dig. Du kan evt. gentage meditationen senere med fokus på samme emne eller for at gå på opdagelse i andre detaljer.

Det er ikke altid at du oplever at få ny åndelig indsigt eller store aha-øjeblikke ved en billedmeditation. Det kan også ”bare” være endnu en nærværende stund med Gud.

Du kan evt. have glæde af at lade meditationen være udgangspunkt for en samtale med en medvandrer, mentor eller en fortrolig ven.

Her kan du hente meditationsguiden i PDF-format, så du kan printe den ud.

Find værker på internettet, i gamle kirker eller på biblioteket

Der findes mange værker – besøg en af vores mange folkekirker, der som regel er beriget med malerier og anden kunst. Du kan låne bøger på biblioteket eller også søge på internettet. F.eks. kan du søge efter ”Sieger Köder” eller den danske kirkekunstner ”Arne Hauge Sørensen”, hvis jeg skal foreslå dig to specifikke kunstnere.

Foreningen Areopagos har et lille hæfte om billedmeditation, der kan købes her.

 

Andet om billedmeditation

En bog som har sin inspiration fra et kunstværk

Bogen ”Den fortabte søn vender hjem” er som sådan ikke en bog om billedmeditation, men forfatteren, Henri J. M. Nouwen, inddrager hvordan et maleri af Rembrandt gav dybde til og foldede en lignelse ud (den vi kender mest som ”Den fortabte søn”).

 

Guidet billedmeditation

Du kan finde en guidet refleksion med forskellige kunstværker via hjemmesiden Pathwaystogod.org. Her er en kort introduktion og så kan du vælge flere værker med hver sin relation til en bibeltekst. Praying with Art.

 

 

Ovenstående guide er lavet med inspiration fra guide lavet af Poul Asger Beck (http://www.aandeligvejledning.dk) og en god ven. /Nana