Palmesøndag – 5. april 2020

I dag skal vi læse to tekster. Den ene, den i kapitel 11, er den der er inspirationen til at vi kalder Palmesøndag for det vi gør. Jesus indtager Jerusalem. Ikke til hest med våben og en stor hær. Men ridende ydmygt på et æsel, uden vågen og ikke med en stærk hær, men med en flok almindelige mennesker. Den tekst – og hele påskeugen – bliver sat i et særligt lys af sidste vers (v. 45) i teksten fra kapitel 10 om de to brødre og disciple, der spørger om de må få pladserne lige ved siden af Jesus en gang i herligheden. Her må Jesus første gør dem klart hvad de spørger om og bagefter tale alvorligt med alle disciplene, der bliver vrede på de to. Hvem er størst … det er omvendt i Guds rige – det er ikke som det normalt er. Den der vil være størst skal tjene andre. Jesus Kristus er ikke kommet for at blive tjent, men for selv at tjene – og give sit liv. Derfor den ydmyge ankomst til Jerusalem. Lyt til refleksionen i videoen nedenfor.

Illustrationer: